Recensie Hanneke Tinor-Centi

Vrijwel zonder enige uitzondering is de mens wars van veranderingen. Zeker waar het zijn werk betreft! Bij organisatorische veranderingen zien we nogal eens gebeuren dat werknemers hun hakken in het zand zetten; weerstand bieden.

Die weerstand is feitelijk de belangrijkste hindernis die een organisatie heeft te nemen bij verandertrajecten. Hans van Dijk, auteur van Veranderen zonder weerstand toont met zijn boek klip en klaar aan hoe organisaties die hindernis kunnen nemen zonder hierbij te struikelen over de weerstand van hun medewerkers.

Van Dijk presenteert een aanpak die begint bij de intrinsieke motivatie van de betrokkenen en bij datgene mensen belangrijk en van waarde vinden. Kortom, waarbij het veranderproces ‘van binnenuit’ begint.

Van Dijk houdt een warm pleidooi om veranderingen binnen organisaties toch vooral ook binnen te laten beginnen. Natuurlijk, de verandering wordt buiten de organisatie geïnitieerd,  maar wanneer men de aanpak laat beginnen bij de cultuur en bij waar de mensen in de organisatie waarde aan hechten, kortom, bij die elementen waar ze geen afstand van willen doen, dan zal er van weerstand niet of nauwelijks sprake zijn.

Er zijn al heel wat boeken geschreven over organisatorische verandertrajecten en het doorbreken van de weerstand die dat onveranderd met zich meebrengt. Van Dijk komt echter met een verrassend eenvoudige oplossing.

Met zijn ‘Veranderen zonder weerstand’ biedt de auteur een praktisch boek dat menige organisatie zal helpen om verandertrajecten soepel(er) te laten verlopen. Van Dijk biedt hiertoe talloze handvatten en een raamwerk voor analyse van cultuur en identiteit.

Hanneke Tinor-Centi (1960), eigenaar van HT-C Communicatie en Marketing, tekstschrijver, boekrecensent en boekmarketeer.